Bakantzen egutegia

Ikasleen sartzea 2020ko Irailaren 1a, asteartez.

Omiasaindu | 2020 ko Urriaren 17a, larunbatez – 2020ko Azaroaren 2a, astelehenez.

Eguberri | 2020ko Abenduaren 19a, larunbatez – 2021ko Urtarrilaren 4a, astelehenez

Negua | 2021ko Otsailaren 6a larunbatez – 2021ko Otsailaren 22a, astelehenez

Udaberria | 2021ko Apirilaren 10a, larunbatez – 2021ko Apirilaren 26a, astelehena

Udako bakantzak |  2021ko Uztailaren 6a, asteartez